Marc Frigola

Marc Frigola
Responsable

El responsable del centre; ambiciós i motivat per aconseguir la millor qualitat dels
serveis pels usuaris. Comunicatiu i empàtic, disposat a atendre i buscar la millor solució a les peticions.

PUJAR